Ole Bull Eiendom

ÅBF bygger takterrasse på Ole Bull i totalentreprise.

ÅBF er invitert til å videreutvikle eksisterende forprosjekt tilknyttet Ole Bull Takterrasse. Prosjektet har vært pågående i flere år og fikk rammetillatelse i 2018. ÅBF styrer prosessen med å gjøre dette flotte prosjektet byggbart og har i samarbeid med arkitekter og rådgivere løst diverse utfordringer. Prosjekter er nå i kalkulasjonsfase og byggherren vil motta beslutningsgrunnlag før sommerferien 2021.

Prosjektgjennomføringen er omfattende. Før selve byggearbeidet kan starte må det planlegges og iverksettes tiltak knyttet til riggområde, trafikk, varelevering og gangtunneler.

Byggearbeidet vil blant annet bestå av forsterkning av betongsøyler i det eksisterende tilbygget, nye og endrede rømningsveier, ny heissjakt og ny heis, samt ombygging av svalganger. I tillegg vil det lages et påbygg til restauranten og terrassen, samt rehabilitering av yttertak på den eksisterende bygningen.

Prosjektdetaljer

Entrepriseform: Totalentreprise

Pågående prosjekter

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no