Bane Nor støytiltak boliger

ÅBF skal bygge støytiltak for Bane Nor.

ÅBF er tildelt oppdraget av Bane Nord å bygge støytiltak på rundt 30 boliger.

Arbeidene omfatter støyisolering av boliger mellom Bergen stasjon og Fløenbakken. Omfanget av behovet for de forskjellige adressene er utarbeidet av Cowi og vil medføre utskifting av vinduer på 17 boliger. Det skal i tillegg foretas en del innvendig støyisolering i form av montasje av gipsplater på vegger og skråtak. Videre vil vi etablere støyskjerming i form av glassrekkverk med oppgitt mengde på 16 lokale skjermer, samt montere balansert ventilasjon.

I forbindelse med fasadearbeidene skal det også skiftes og monteres nye veggventiler med støyreduserende funksjon. Prosjektleder er Jørgen Holm Nielsen. 

Prosjektdetaljer

Kunde/byggherre: Bane Nor

Kommende prosjekter

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no