Håkonsgaten

​ÅBF rehabiliterer Håkonsgaten 1 i riveentreprise

ÅBF rehabiliterer Håkonsgaten 1 i riveentreprise. Håkonsgaten 1 ble bygget i 1957 og fullstendig rehabilitert på slutten av 1980-tallet. Nå er tiden inne for en ny rehabilitering, hvor hele bygget skal saneres innvendig og gjøres klart for oppbygging.

Eiendommen består av 8 etasjer i tillegg til loft og kjeller. Bygget er oppført med bærende konstruksjoner i betong og saltak med tresperrer. Innvendige vegger er av plasstøpt betong og teglstein. Bygningen inneholder moderate mengder bygningsdeler med innhold av helse- og miljøfarlige stoffer. Dette medfører at bygningsdelene må håndteres som farlig avfall ved riving. Prosjektet ledes av Christian Hovland.

Prosjektdetaljer

Kunde/byggherre: Helse Bergen
Entrepriseform: Riveentreprise

Pågående prosjekter

Prosjekter som ÅBF jobber med for tiden.

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no