Meieriet Frekkhaug - Meland kommune

ÅBF utfører i totalentreprise rehabilitering av meieri på Frekhaug, skal ombygges til kulturhus for kommunen.

Kommunen sitt formål er å rehabilitere det gamle meieriet , slik at det fremstår tidsriktig med gode kvaliteter, og samtidig forsøke å beholde noen av kjennetegnene ved det gamle meieriet. Det rehabiliterte bygget skal brukes til kulturhus med aktiviteter som ungdomsklubb, konserter, dagkafè etc.

Prosjektdetaljer

Kunde/byggherre: Meland Kommune / Meland Kommune
Entrepriseform: Totalentreprise
Oppstart: Mars 2019
Ferdigstillelse: November 2019

Andre

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no